Jsme všude - opět!

4. 8. 2017

V červnu jsme napsali mail s žádostí o billboardy. Billboardy jsou typické svou útočností a velkým dosahem - přesně to, co si přejeme pro paliativní medicínu.:-) Po velmi krátké době se ozval pan Ing. Marek Pavlas, majitel jedné z největších českých společností zabývající se reklamou. Firma Bigmedia je 1. na trhu venkovní reklamy. Daroval nám 10 billboardů, jejichž konečnou podobu vytvořila naše, už dvorní, grafička paní Petra Kutláková.


Lidé nezištně pomáhající, kterým není jedno, co se děje okolo nich - přesně tito lidé nám dávají chuť a odvahu do další práce.


Vyhlížejte billboardy v Olomouci i okolí!!;-)ObrázkyDokumenty ke stažení