Jsme všude!

11. 7. 2017

Jedním z pilířů Nejste sami - mobilního hospice, je to, že mobilní hospicová péče má být dostupná pro všechny bez rozdílu.  Proto je naše péče hrazena z 85 % dotacemi, granty, sponzorskými dary a podíl pacienta je 15 % (= 500 korun za den). Dětem poskytujeme veškerou péči zcela zdarma. Díky nám je mobilní hospicová péče dostupná v Olomouci a okolí (dojezdová vzdálenost do 40 km). Důstojný odchod si zaslouží každý z nás.


Minimálně každý z nás si zaslouží to, aby se o této alternativě vědělo. Peněz bohužel nemáme nazbyt, nicméně zkusili jsme oslovit některé firmy a grafiky zabývající se výrobou billboardů. Stalo se něco neuvěřitelného. Dvě firmy nám přislíbili vyrobit zadarmo pár billboardů a na naši výzvu se nepřihlásil jeden grafik, ale rovnou několik. Nakonec jsme se domluvili s grafičkou paní Petrou Kutlákovou, která odvedla vynikající práci zadarmo a první firma, která nám vyrobila dva billboardy je firma ARES CZ s.r.o. v čele s panem Radoslavem Chytrým.


Velmi si této spolupráce vážíme. Pokaždé, když se najdou lidé ochotni nám pomoci, dává nám to sílu překonávat obtíže a překážky, kterých není málo. I díky vám už vaši blízcí můžou strávit své poslední chvíle doma.


Teď už jen vyhlížejte billboardy v Olomouci:-).
ObrázkyDokumenty ke stažení