O nás

Jsme nezisková organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce. Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.

Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám.

V Olomouckém kraji v současné době působí pouze lůžkový hospic (Sv. Kopeček u Olomouce), v celém kraji však chybí zařízení mobilního charakteru. Proto se rozhodla skupina občanů dlouhodobě se zabývajících touto oblastí o založení zapsaného ústavu, který by poskytoval vysoce společensky prospěšné služby. Předsedou správní rady byl ustanoven Mgr. Martin Štainer, Ph.D. (jednatel společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.), místopředsedou Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc) a členem MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (primář Novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc).

Jsme smluvním zařízením pro VZP ČR a Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu.Nyní jednáme s ostatními zdravotními pojišťovnami o částečných úhradách některých poskytovaných služeb. Do budoucna počítáme i s pořádáním doprovodných aktivit pro pacienty, jejich rodiny a pozůstalé tak, aby mohla být hospicová péče poskytována komplexně – aby tedy zahrnovala péči o fyzické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocných i jejich blízkých.


Naši lidé

Schwubova_square.jpg

MUDr. Miluše Schwubová

garantka paliativní péče

martin_square.jpg

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.

předseda správní rady

Kača.jpg

Mgr. Kateřina Tichá

ředitelka zapsaného ústavu

lide_bednar.jpg

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

místopředseda správní rady

sevcik_square.jpg

Mgr. Drahomír Ševčík

garant psychologické péče

lide_kantor.jpg

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

garant dětské paliativní péče, člen správní rady

marie_square.jpg

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

psycholožka, supervizorka