O nás


Jsme nezisková organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce. Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.

Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám.

V Olomouckém kraji v současné době působí pouze lůžkový hospic (Sv. Kopeček u Olomouce), v celém kraji však chybí zařízení mobilního charakteru. Proto se rozhodla skupina občanů dlouhodobě se zabývajících touto oblastí o založení zapsaného ústavu, který by poskytoval vysoce společensky prospěšné služby. Předsedou správní rady byl ustanoven Mgr. Martin Štainer, Ph.D. (jednatel společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.), místopředsedou MUDr. Petr Beneš, Ph.D. (lékař se specializací onkologie a paliativní medicína) a Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc).

Žádost o registraci samotné zdravotní a sociální služby byla úspěšně schválena a nyní jednáme se zdravotními pojišťovnami alespoň o částečných úhradách některých poskytovaných služeb. Do budoucna počítáme i s pořádáním doprovodných aktivit pro pacienty, jejich rodiny a pozůstalé tak, aby mohla být hospicová péče poskytována komplexně – aby tedy zahrnovala péči o fyzické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocných i jejich blízkých.


  Naši lidé

Mgr. Martin Štainer, Ph.D. - předseda správní rady

Mgr. Kateřina Tichá - ředitelka ústavu

MUDr. Petr Beneš, Ph.D. - místopředseda správní rady, garant paliativní péče pro dospělé

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. - člen správní rady

Mgr. Drahomír Ševčík - garant psychologické péče

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. - garant dětské paliativní péče

Gorazd František Krušina OPraem. - garant duchovní péče

PhDr. Marie Marečková, Ph.D. - psycholožka