Pacienti VZP mají veškerou péči zcela ZDARMA!

23. 2. 2018

Máme opravdovou radost!

Po měsících náročné práce a výběrovém řízení se Nejste sami - mobilní hospic podařilo získat odbornost 926!

Nevíte co to je? Pacienti VZP mají od teď naši péči zcela ZDARMA!!!! 

Odbornost 926 je tedy cizí termín, který však bude mít dalekosáhlý vliv na životy našich pacientů!!!  

Od ledna 2018 vstupuje v platnost nová úhradová vyhláška, která umožní pojišťovnám nasmlouvat mobilní specializovanou paliativní péči.

Mobilní specializovaná paliativní péče je model péče určený klinicky nestabilním a vysoce symptomově náročným pacientům, kteří potřebují 24 hodinovou pohotovost týmu lékaře a sestry k tomu, aby skutečně mohli dožít doma bez převozu do nemocnice!

Peníze nikdy nebyly zásadní překážkou do přijetí naší péče, ale skutečně nás těší, že si stát konečně začal všímat této opomíjené skupiny lidí!