MUDr. Petr Beneš, Ph.D. – místopředseda správní rady, garant paliativní péče pro dospělé

Na Onkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci pracuje po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od roku 1994. Má mnohaletou praxi z práce na lůžkovém oddělení, na radioterapeutické části, v současné době působí jako vedoucí lékař ambulance. V roce 2000 složil atestaci z radiační onkologie II. stupně. V roce 2015 složil atestaci z paliativní medicíny. Vlastní licenci F16 pro předpis enterální a parenterální výživy.

Po celou dobu své praxe se zajímá o paliativní léčbu, tj. léčbu bolesti a ostatních symptomů. Absolvoval v daném oboru řadu kongresů v České republice i v zahraničí, s pasivní i aktivní účastí. Za svůj vrchol ve vzdělávání v paliativní péči považuje účast v ročním projektu ”Leadership v paliativní medicíně”.