Projekty

PRO DOSPĚLÉ PACIENTY PRO DĚTSKÉ PACIENTY REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROJEKTY

Doprovázení přes hranici 
Název projektu: "Doprovázení přes hranici" (mobilní tým pro neformální pečovatele na Olomoucku)
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.30/0.0./16_064/0006372
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Cíl: Předcházení nebo zmírnění sociálního znevýhodňování neformálních pečovatelů starajících se doma zejména o nevyléčitelně nemocné bližní v Olomouci a okolí.
Bezplatně nabízíme lidem, kteří se starají doma o své vážně nemocné blízké osoby:
- podpůrnou psychoterapii zaměřenou na zvládání domácí péče, smíření se s vážnou či nevyléčitelnou chorobou blízkého, vyrovnání se se zátěžovou situací, pocitem bezmoci, apod.
- individuální sociální poradenství, které poskytne orientaci v zákonem daných právech a nárocích laického pečovatele, zprostředkování vhodných sociálních služeb, zprostředkování potřebných formulářů, apod.
- nácvik přímé péče v domácnostech pečujících osob - tzv. zdravotnické minimum, konzultace vhodného vybavení domácnosti, trénink úkonů každodenní péče, péče o hygienu nemocného, apod.
- specifické poradenství, které nabízí finanční poradenství, apod.
Máte-li zájem o zapojení do projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: mobilnihospic@nejstesami.euMobilní hospic Nejste sami na území MAS
Název projektu: "Mobilní hospic Nejste sami na území MAS Moravská cesta"
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/01_004/0006957
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 - 30. 8. 2020
Cíl: Prevence a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů. kteří se starají doma o vážně nemocného bližního anebo umírajícího na území MAS Moravská cesta.
Bezplatně nabízíme lidem, kteří se starají doma o své vážně nemocné blízké osoby:
- sociální poradenství a podpůrnou psychoterapii s cílem usnadnit těžké prožívání péče o bližního
- nácvik přímé péče v domácnostech pečujících s cílem zlepšit znalosti a dovednosti potřebné k zajištění správné a účinné péče o blízkého
- specifické poradenství - finanční a pracovní poradenství
Máte-li zájem o aktivity projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: mobilnihospic@nejstesami.euNejste sami – mobilní hospic, z.ú. | e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu | tel. +420 775 693 055