Revoluce v úhradách mobilních hospiců

15. 12. 2017

Pojišťovny budou moci od roku 2018 proplácet péči mobilních hospiců. Stalo se tak na základě zveřejnění novely úhradových mechanismů pro rok 2018. Zdravotní pojišťovny budou moci (je to pro ně možnost, ne povinnost) od 1. ledna 2018 na mobilní specializovanou paliativní péči uzavírat smlouvy a začít ji poprvé u nás v ČR hradit.

I přes to, že navrhované bodové ocenění nebude pokrývat 100% nákladů na péči o pacienta, je to průlomová záležitost pro všechny organizace, které mobilní specializovanou péči poskytují.

Naše služba tak bude možná do budoucna méně závislá na Vás všech, díky kterým naši činnosti v Olomouci a okolí můžeme poskytovat.

Věříme, že Vám všem, kteří naši činnost podporujete, ať už jakkoliv, tato zpráva vyvolá úsměv na rtech a naději v lepší zítřky.

více info: www.mobilnihospice.cz