Služby


Poskytujeme komplexní paliativní hospicovou domácí péči, která se zaměřuje na zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní pomoc přímo u Vás doma.


ČINNOSTI, NA KTERÉ SE NÁŠ MOBILNÍ HOSPIC ZAMĚŘUJE:


DALŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ NABÍZÍME:


Mobilní hospicová služba je hrazena z části z veřejného zdravotního pojištění, z finančních prostředků získaných prostřednictvím dotačních řízení, od individuálních dárců i vlastní spoluúčastí klienta.

 

 

VÝŠE SPOLUÚČASTI KLIENTA JE STANOVENA NA 500 KČ/ DEN*.


Tato cena obsahuje:

    *V závažných případech může správní rada rozhodnout o individuální výši spoluúčasti klienta.