Služby

PRO DOSPĚLÉ PACIENTY PRO DĚTSKÉ PACIENTY REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROJEKTY
  • Léčba a kontrola bolesti, dušnosti
  • Zajištění příjmu tekutin a výživy, zajištění péče o vyprazdňování
  • Ošetřování ran (operační rány, dekubity, bércové vředy)
  • Ošetřování všech druhů stomií
  • Péče o permanentní katetry (žilní, močové, žaludeční)
  • Psychickou a duchovní podporu klienta a jeho rodiny
  • Plnění dalších lékařských ordinací (odběry krve, atd.)
  • Řešení ostatních neuspokojených potřeb (zdravotních, psychických, sociálních, duchovních)
  • Služby jsou poskytovány 24 hodin, 365 dní v roce