Hledáme lékaře/lékařku s atestací ze základního kmene

Hledáme

Přijmeme do plného nebo minimálně 0,5 pracovního poměru lékaře/lékařku s atestací ze základního kmene do našeho týmu mobilní specializované paliativní péče (MSPP) pro dospělé pacienty. ŘP skupiny B podmínkou. Velmi důležité jsou komunikační schopnosti, empatie a individuální přístup lékaře k pacientovi a jeho rodině. Péči pro dospělé pacienty zajišťujeme v Olomouci a okolí (do 40 km).

Náplň práce lékaře MSPP

 • příjmy a vizity pacientů – probíhají plánovaně (po předchozím schválení garantem) v domácnosti nemocného – vstupní vyšetření, zhodnocení aktuálního zdravotního stavu
 • medikace, vytvoření plánu paliativní péče, edukace pacienta, pečujícího (rodiny)
 • nastavení frekvence návštěv – vizity lékaře po 7-10 dnech plánovaně, dle potřeby lze frekvenci
  návštěv lékaře upravit, lékaři se u pacienta střídají dle rozpisu služeb
  – každá rodina má k dispozici pohotovostní číslo (sloužící sestra MH), na které může
  volat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  – pokud se zdravotní stav pacienta horší, mění, rodina situaci nezvládá, sestra volá
  lékaře, lékař ve službě situaci vyhodnotí, ev. po domluvě se sestrou MH a rodinou
  pacienta, jede na návštěvu (vizitu) k pacientovi i mimo plánovanou vizitu
 • služby lékaře, telefonní konzultace – sestra MH konzultuje s lékařem aktuální stav, resp. změny
  zdravotního stavu a aktuální úpravu medikace, ev. probíhá telefonní konzultace lékaře přímo s
  rodinou či pacientem
 • účast na setkání multidisciplinárního týmu 1x měsíčně
 • účast na týmové supervizi

Jde o náročnou, ale smysluplnou týmovou práci, se zaměřením na kvalitu života pacienta a jeho nejbližších, resp. zaměřujeme se na zvládnutí symptomů, které nevyléčitelná nemoc pacientovi způsobuje – bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost a jiné. Součástí týmu je i pečující rodina.

Nabízíme

Možnosti dalšího profesního růstu v oblasti paliativní medicína, vlídné a laskavé prostředí, týmovou spolupráci, časovou flexibilitu, smysluplnost práce, průběžné vzdělávání, pravidelné týmové i osobní supervize. Jde nám zejména o laskavou a vlídnou péči, kde kvalita přístupu k nemocnému i jeho rodině hraje nezastupitelnou roli.

Případné další informace budou poskytnuty u ředitelky Mgr. Kateřiny Tiché – tel. 775 693 055. Své
životopisy zasílejte na mobilnihospic@nejstesami.eu.

Stáhnout