Benefiční aukce výtvarných děl a symbolická oslava našeho 5. výročí.

Tato aukce byla původně plánovaná v roce 2021. Velice jsme se na tuto akci těšili, protože se nám podařilo od dárců shromáždit více než 60 obrazů a dalších předmětů. Vládní nařízení, zakazující shromažďování více než 50 osob na kulturních akcích, nás nakonec donutilo aukci přesunout.

Aukci se nám podařilo uspořádat dne18. 3. 2022 v nádherném freskovém sále ZŠ Komenium.

Byl to úžasný večer během kterého provázela Helena Peštuk Sedláčková. Aukční večer nám také zpříjemnil svým vystoupením dramatický obor ZUŠ Žerotín, koncert filharmonického kvarteta a koncert skupiny Lukáš Mareček and friends.

Výsledky aukce :
 
Bylo vydraženo 57 děl za neskutečnou částku 321.900 Kč!!!!!
Z toho dvě krásná díla byla vydražena na „pomoc Ukrajině“  v celkové částce 13.400 Kč.
Někteří za námi bohužel na aukci nemohli dorazit a rozhodli se nás podpořit i po skončení aukce, odkoupením děl, které nebyly vydražené.
 
Celková částka je tedy uvedena včetně děl, které byly prodány po aukci.
 
 
Tímto samozřejmě moc děkujeme Unii výtvarných umělců, Statutárnímu městu Olomouc a Vinařství Kern za jejich podporu, díky které se tato akce mohla uskutečnit.
 
Většina výnosu této aukce bude použita na uhrazení účetní ztráty z minulého roku.
 
Aukční katalog si můžete prohlédnout zde: