Drahomír ŠevčíkMgr. Drahomír Ševčík

Vystudoval speciální pedagogiku a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR. Profesně se dosud věnoval obětem domácího násilí, trestné činnosti, ohroženým dětem a péči o pozůstalé.

V současné době pracuje jako psycholog v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Působí také jako dobrovolný poradce regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí v Olomouci, občanského sdružení pro pomoc obětem a svědkům trestné činnosti v ČR. Je spoluautorem publikací Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence a Krizová intervence pro praxi.