P. Gorazd František Krušina O. Praem.

Je knězem premonstrátského řádu, členem strahovské kanonie v Praze. Vystudoval teologii na Univerzitě Karlově v Praze. Působil jako kaplan v Jihlavě a jako novicmistr v klášteře na Strahově, v současné době je kaplanem na Svatém Kopečku u Olomouce.