Každá Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá. Všem, kteří se rozhodnou podpořit naši činnost jakoukoli formou, předem ze srdce děkujeme!

JAK POMOCI

Vaše pomoc je velmi důležitá pro naše dětské i dospělé pacienty. Díky Vaší pomoci mohou důstojně a pohodlně strávit svoje poslední dny ve svém známém domácím prostředí, náruči svých nejbližších a přátel. Co víc si kdo z nás může přát.

Finanční podpora

Můžete zaslat jednorázový nebo opakovaný dar poukázaný na účet mobilního hospice.

Více…

 

Materiální podpora

Rádi přivítáme smysluplné dary, které budou sloužit pro chod a činnost mobilního hospice.

Více…

Vlastní aktivita

Rádi přivítáme Vaši vlastní práci nebo služby, které nám pomohou zabezpečit chod a činnost hospice.

Více…

Finanční podpora

Můžete zaslat jednorázový nebo opakovaný dar poukázaný na účet mobilního hospice. Jednorázový dar můžete zaslat rovnou na náš bankovní účet. Do poznámky nám prosím napište své jméno, abychom Váš dar mohli přiřadit a uvést vás na seznam sponzorů. Finanční dary prosím zasílejte na účet 2901000090/2010 vedený u FIO Banky v Olomouci.

Opakovaným darem můžete pravidelně přispívat drobnou finanční částkou na služby mobilního hospice. Stačí zřídit na Vašem účtu trvalý příkaz a částky se budou pravidelně samy strhávat.

Prosíme všechny finanční dárce, aby nám sdělili své kontaktní údaje emailem na adrese mobilnihospic@nejstesami.eu nebo telefonicky na čísle +420 775 693 055.

Jednorázovým i opakovaným dárcům na požádání vystavíme darovací smlouvu.

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základní daně. (Viz § 15, odst 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.


 

Materiální podpora

Rádi přivítáme smysluplné dary, které budou sloužit pro chod a činnost mobilního hospice. Může se například jednat o:

 • zdravotnický materiál (nepoužitý)
 • zdravotnické kompenzační pomůcky
 • pracovní oděvy pro lékařské a zdravotnické pracovníky
 • kancelářské potřeby
 • hygienické potřeby
 • pohonné hmoty
 • PC zabezpečení pro práci lékařů a sester v terénu (iPad, notebook, navigace, atd.)

Prosíme všechny materiální dárce, aby nám sdělili svůj úmysl darovat na email mobilnihospic@nejstesami.eu nebo telefonicky na číslo + 420 775 693 055. Zde s Vámi domluvíme potřebnost daru, předání atd.


 

Vlastní aktivita

Rádi přivítáme Vaši vlastní práci nebo služby, které nám pomohou zabezpečit chod a činnost mobilního hospice. Může se jednat o:

 • servis automobilů
 • údržbu kancelářských prostor kontaktního pracoviště
 • právnické poradenství
 • tvorbu drobných propagačních předmětů/pohlednic
 • pomoc při organizaci veřejných akcí, vzdělávacích aktivit

Prosíme všechny, kteří chtějí pomoci vlastním přičiněním, aby nám sdělili svůj úmysl na email mobilnihospic@nejstesami.eu nebo telefonicky na čísle + 420 775 693 055. Zde s Vámi domluvíme další podrobnosti.