Každá Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá. Všem, kteří se rozhodnou podpořit naši činnost jakoukoli formou, předem ze srdce děkujeme!

Cest jak nám pomoci je celá řada. Podpořit nás můžete snadno pomocí Dárcovské SMS a díky portálům darujme.cz nebo givt.cz

Finanční podpora

Pokud hledáte jak nám pomoci finanční cestou, můžete zaslat jednorázový nebo opakovaný dar poukázaný na účet mobilního hospice. Jednorázový dar můžete zaslat rovnou na náš bankovní účet. Do poznámky nám prosím napište své jméno, abychom Váš dar mohli přiřadit a uvést vás na seznam sponzorů. Finanční dary prosím zasílejte na účet 2901000090/2010 vedený u FIO Banky v Olomouci.

Opakovaným darem můžete pravidelně přispívat drobnou finanční částkou na služby mobilního hospice. Stačí zřídit na Vašem účtu trvalý příkaz a částky se budou pravidelně samy strhávat.

Prosíme všechny finanční dárce, aby nám sdělili své kontaktní údaje emailem na adrese reditel@nejstesami.eu nebo telefonicky na čísle +420 703 134 603.

Jednorázovým i opakovaným dárcům na požádání vystavíme darovací smlouvu.

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základní daně. (Viz § 15, odst 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Jak nám pomoci. Grafika k dárcovské SMS.

Pošlete dárcovskou SMS a pomozte s péčí o naše pacienty

SMS Pošlete ve tvaru

DMS NEJSTESAMI 30
DMS NEJSTESAMI 60
DMS NEJSTESAMI 90

Na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Mobilní hospic Nejstesami obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

Podporovat nás pomocí DMS můžete i dlouhodobě díky trvalé dárcovské SMS. Každý měsíc vám bude automaticky stržena zvolená částka až do odvolání

Jak nám pomoci. Grafika k dárcovské SMS.

Pošlete trvalou dárcovskou SMS a pravidelně pomáhejte s péčí o naše pacienty

SMS Pošlete ve tvaru

DMS TRV NEJSTESAMI 30
DMS TRV NEJSTESAMI 60
DMS TRV NEJSTESAMI 90

Na telefonní číslo 87 777

Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč.

Příští platba proběhne za 30 dnů. Pro ukončení zašlete STOP NEJSTESAMI
na telefonní číslo 87 777. Více informací na www.darcovskasms.cz

Materiální podpora

Rádi přivítáme smysluplné dary, které budou sloužit pro chod a činnost mobilního hospice. Můžete nám pomoci například darováním:

Prosíme všechny materiální dárce, aby nám sdělili svůj úmysl darovat na email reditel@nejstesami.eu nebo telefonicky na číslo + 420 703 134 603. Zde s Vámi domluvíme potřebnost daru, předání atd.

Vlastní aktivita

Rádi přivítáme Vaši vlastní práci nebo služby, které nám pomohou zabezpečit chod a činnost mobilního hospice. Může se jednat o:

Prosíme všechny, kteří chtějí pomoci vlastním přičiněním, aby nám sdělili svůj úmysl na email reditel@nejstesami.eu nebo telefonicky na čísle + 420 703 134 603. Zde s Vámi domluvíme další podrobnosti.