PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

Absolventka magisterské psychologie a klinického doktorského programu na FF UP Olomouc se věnovala práci s lidmi se somatickým onemocněním už v průběhu studia formou stáží na Onkologické klinice Fakultní nemocnice
Olomouc. Posléze vedla několik let pobočku neziskové organizace Amelie poskytující psychosociální péči onkologicky nemocným a jejich blízkým. Na odborných i komunitních akcích se snažila přispívat k osvětě v oboru
(např. příspěvek o problematice odmítání léčby u terminálně nemocných,13 th World Congress of Psycho-Oncology). Díky projektu MŠMT se mohla věnovat mládeži ve zdravotních, psychických či existenčních obtížích, zároveň jako dobrovolný psychoterapeut dojížděla do hospice na Svatém kopečku.

V současnosti má soukromou praxi coby systemický psychoterapeut, hypnoterapeut a supervizor a současně působí jako odborný asistent a přednášející na Fakultě zdravotnických věd a Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Klíčová slova:
Člověk jako individualita, jeho život, rodina a blízcí.
Provázení, podpora, péče, úleva.
Naděje, cesta k uzavření života, smysl a smysluplnost.

„Jsem moc vděčná za tu životní příležitost setkávat se s lidmi při velkém
završení jejich života. Vděčná za to, že mohu díky nim sdílet a udržovat i svou
naději. Naději na smysluplnost posledních dní, smysluplnost utrpení – a tedy
též smysluplnost života.“