Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D. – ředitelka ústavu

Původní profesí zdravotní sestra se specializací v intenzivní péči, následně VŠ a postgraduální studium s přesahy do sociální oblasti. Působila řadu let ve Fakultní nemocnici Olomouc, dále jako pedagog na Caritas – Vyšší odborné škole sociální a na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Zde vede supervize u studentů Ošetřovatelství a Zdravotnického záchranáře a seznamuje studenty nejen s paliativní péčí. Absolventka zahraničních stáží v Nizozemí a Finsku. Zaměřuje se na propojení teorie s praxí. Realizovala kvalitativní výzkumná šetření se zaměřením na důstojnost a pečující o umírající v domácím prostředí. S „Nejste sami“ mobilním hospicem spolupracuje od r. 2018.

Jejím krédem je „Zůstat člověkem“…