Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče dospělým osobám, dětským pacientům a jejím rodinám

Poskytujeme úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.