Mgr. Martin Štainer, Ph.D. – předseda správní rady

Ředitel EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o., Olomouc. Více než dvacet let se odborně zabývá problematikou řízení organizací a s tím  související vzdělávací a poradenskou činností.

Soustavná spolupráce s neziskovým sektorem, mimo jiné zakladatel Nadačního fondu OKNO (Olomoucká koalice neziskových organizací), dříve externí výuka na CMTF (Řízení neziskového sektoru) a na FF Univerzity Palackého Olomouc (NNO a veřejná správa, Úvod do managementu).

Bohatá zkušenost s realizací projektů financovaných Evropskou unií, včetně mezinárodních. Vzhledem k osobním zkušenostem považuje založení mobilního hospice za poslání, díky kterému je možné pomáhat lidem v nejtěžších životních situacích.