Mgr. Kateřina Tichá, DiS. – ředitelka ústavu

Nejprve vystudovala CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a dále se problematice sociální práce a sociální politiky věnovala na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií. Absolventka mnoha stáží v českých i zahraničních sociálních službách. Akreditovaným lektorem služeb zaměstnanosti od roku 2005, bohaté zkušenosti s řízením a koordinací národních i mezinárodních projektů týkajících se sociální problematiky. Má profesní kvalifikaci „Poradce pro pozůstalé“. Účast na projektu mobilní hospicové péče „Nejste sami“ je pro ni povinností, osobní ctí i srdeční záležitostí.

Má profesní kvalifikaci „Poradce pro pozůstalé“. Je podpořenou stipendistkou nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči pro rok 2018-2019. Od září roku 2018 je místopředsedkyní Fóra mobilních hospiců.