Vítězslav Vurst, B.Th.

Několik let působil jako nemocniční kaplan v nemocnici v Motole, v současné době ve FN Olomouc, kde je také členem paliativního týmu. Má teologické vzdělání a je kazatelem církve adventistů. Více jak deset let působil v humanitární organizaci ADRA v českých i zahraničních projektech. Vede akreditované kurzy se zaměřením na vzájemnou podporu ve složitých životních situacích.

“Jsem rád, že mohu v jiné formě pokračovat v tom, k čemu nás od dětství vedla naše maminka, které nikdy nebylo zatěžko navštěvovat nemocné a staré, podporovat je a pomáhat jim ve složitých, přesto však posledních dnech jejich životů. Jsem přesvědčený že člověk má v každé životní fázi stejnou hodnotu a cítím se poctěn, mohu-li někoho z mých bližních provázet a být podporou těm, kteří jsou pro něho důležití.”