Vítězslav Vurst, B.Th.

Dvanáct let působí jako nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Praha – Motol, následně ve Fakultní nemocnici Olomouc. K práci nemocničního kaplana je vyslaný Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. Má teologické vzdělání a působil jako duchovní církve adventistů. Více jak deset let působil v humanitární organizaci ADRA. Vede kurzy se zaměřením na vzájemnou podporu ve složitých životních situacích. Podílí se na přípravě nemocničních kaplanů, které organizuje Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s  Katolickou teologickou fakultou v Praze.

“Jsem rád, že mohu v jiné formě pokračovat v tom, k čemu nás od dětství vedla naše maminka, které nikdy nebylo zatěžko navštěvovat nemocné a staré, podporovat je a pomáhat jim ve složitých, přesto však posledních dnech jejich životů. Jsem přesvědčený že člověk má v každé životní fázi stejnou hodnotu a cítím se poctěn, mohu-li někoho z mých bližních provázet a být podporou těm, kteří jsou pro něho důležití.”