Práva hospitalizovaných dětí

V mobilním hospici Nejste sami poskytujeme péči nejen dospělým, ale i dětem. Naše nová kampaň se zaměřuje na práva, která tito nejmenší pacienti během hospitalizace mají. 

Práva hospitalizovaných dětí vycházejí z Charty práv, která byla přijata v roce 1988 v holandském Leidenu. V České republice byla schválena Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993. Tento podrobný dokument uvádí jednotlivé situace a možnosti, které mají být dětem a jejich rodičům umožněny nejen před pobytem v nemocnici, ale i během jeho průběhu a po skončení.

V rámci projektu vznikl animovaný spot, který se snaží milou a nenásilnou formou informovat veřejnost o těchto právech.

Dále bylo vytvořeno 6 krátkých videí s osobnostmi z různých profesních oblastí, které vysvětlují, proč je přítomnost rodičů či blízké osoby během hospitalizace dětí důležitá – nejen pro samotné děti, ale i pro dospělé. Projekt podpořili:

  • Roman Havlík – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 
  • Naděžda Špatenková – psycholožka
  • Marek Dvořák – lékař a záchranář
  • Klára Šimáčková Laurenčíková – vládní zmocněnkyně pro lidská práva
  • Simona Babčáková – herečka
  • Barbora Steinlauf – advokátka se specializací na zdravotní právo

Celkové znění Charty práv hospitalizovaných dětí můžete najít na www.detivnemocnici.cz

Další informace naleznete na našem Facebooku nebo Instagramu.

Projekt vznikl za podpory Nadace Abakus.

O kreativu a produkci kampaně se postaral tým AZN kru, který s mobilním hospicem spolupracoval již v roce 2018, kdy vytvořili společně video, které seznamuje veřejnost s mobilní hospicovou péčí.