Pro lékaře

Každý lékař může poskytnout mobilní hospicovou péči jeho vybraným pacientům. Počátek je u praktických lékařů, ambulantních specialistů i nemocničních lékařů, kteří by měli doporučit vhodné pacienty a komunikovat s nimi onu nepříznivou zprávu, že léčebné možnosti již byly vyčerpány a v úvahu přichází léčba paliativní, symptomatická. 

Společně můžeme umožnit důstojný konec života i lidem, kteří chtějí zemřít doma

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP):

Podmínky přijetí do mobilního hospice NEJSTE SAMI:

Kontaktujte nás

Michaela Turoňová, Dis., vrchní sestra
+420 777 938 113, vrchni@nejstesami.eu 

Dokumenty ke stažení
INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTA
ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE