Odlehčovací služba

Služby > Sociální služby > Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí. Chceme pečujícím osobám umožnit co nejdéle zvládnout péči o klienta v terminálním stádiu onemocnění v domácím prostředí a usnadnit rodině a jejím blízkým tíživou životní situaci.

Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta na v Olomouci a okolí (dojezdová vzdálenost 40 km od Olomouce).

Cíle služby

Cílem naší služby je předejít vyčerpání pečující osoby, a to jak psychické, tak fyzické a zároveň umožnit klientovi s terminálním onemocněním zůstat v přirozeném domácím prostředí se svými blízkými bez narušení sociálních vazeb.

O koho pečujeme?

Cílovou skupinou jsou klienti v terminálním stádiu nemoci, kteří mají v důsledku onemocnění sníženou soběstačnost a jsou tak částečně nebo zcela odkázáni na péči druhé osoby. Odlehčovací služba spolupracuje nejen s klientem, ale také s pečující osobou. Odlehčovací službu poskytujeme dětem od 3 let  a dospělým bez omezení věku.

Klientům v domácím prostředí poskytujeme tyto služby

Služby poskytuje

Sociální pracovník, který přijímá žádosti, provádí jednání se zájemcem (sociální šetření) v domácím prostředí žadatele, uzavírá smlouvy o poskytování sociální služby a poskytuje sociální poradenství v dalších oblastech potřebných k řešení nepříznivé sociální situace žadatele/uživatele služby.

O klienty se také starají asistentky odlehčovací služby, které se podílí na poskytování této služby a jsou nedílnou součástí péče. Také jsou klíčovými pracovníky klientů.

Všichni pracovníci sociálních služeb vykonávají svou práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení  zákona o sociálních službách.


Ctíme tyto zásady:

Kde nás najdete

V pracovní dny osobně na adrese Pekařská 491/9, 799 00 Olomouc – 4. NP po předchozí telefonické či e-mailové domluvě termínu schůzky. Pokud je pro vás osobní schůzka náročná, můžete s námi komunikovat telefonicky na základě kontaktních informací uvedených níže. Neváhejte nás kontaktovat kdykoliv od pondělí do pátku od 07:00 do 15:30 hod.

Kontaktujte nás

Mgr. Irena Knappová, vedoucí sociální pracovník
+420 702 175 599, socialni@nejstesami.eu

Dokumenty ke stažení

Žádost o odlehčovací službu
Ceník odlehčovací služby