Pro dárce

S pomocí každého z vás denně pomáháme dětským i dospělým pacientům v terminálním stádiu onemocnění v jejich domovech. Díky vaší podpoře jste součástí této pomoci a našeho mobilního hospicu Nejste sami. 

Z veřejného zdravotnictví mobilní hospic čerpá pouze část finančních prostředků pro poskytování individuální péče o pacienty. Dofinancování nákladů spojených s léčbou pacientů a nezbytným provozem mobilního hospice získáváme formou finančních darů, příspěvků a dotací. 

Mobilní hospic Nejste sami je pacientům i jejich nejbližším po celou dobu nablízku, a to i několik měsíců po skonání jejich milované osoby. Smrt je přirozenou součástí našich životů, ale vždy je nesmírně náročné ji přijmout a vyrovnat se s ní, proto jsme vždy maximální oporou. 

Víme, že každá pomoc má smysl. Buďte součástí Nejste sami a podpořte naši hospicovou péči. Podílejte se s námi na kvalitní paliativní péči pro všechny, kteří chtějí strávit své posledních chvíle ve svých domovech s těmi nejbližšími.

Finanční podpora

Podpořte činnost Nejste sami finanční darem. Libovolnou finanční částku zašlete na náš bankovní účet 2901000090/2010 vedený u FIO Banky. Využijte také možnost trvalého platebního příkazu a podporujte činnost Nejste sami pravidelně třeba jednou za měsíc.

Pro rychlou platbu využijte QR kód. Pro platbu jsme nastavili jednu z níže uvedených částek, je však na vás, jakou výši daru zvolíte.

qr platba 300Kč

QR platba
300 Kč

qr platba 500Kč

QR platba
500 Kč

qr platba 1000Kč

QR platba
1000 Kč

Finanční podpora je využita na chod našeho mobilního hospice a zajištění kvalitní péče pacientům v domácím prostředí. Z darů můžeme zajistit zdravotnické pomůcky, nové lékařské přístroje nebo častější výjezdy k pacientům.

Každý pacient v domácím prostředí má od pojišťovny hrazenou péči v průměrné hodnotě 2 000 Kč na den. Tato částka je nedostačující a nepokryje veškeré náklady spojené s péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Přesto všechno naši lékaři, zdravotní sestry, psycholožka nebo kaplanka vyjíždí za pacienty kdykoliv, a to na vlastní náklady mobilního hospice Nejste sami.

Potřebujete potvrzení o daru?

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně:

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základní daně. (Viz § 15, odst 1 Zákona o daních z příjmů.)

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.V případě dotazů spojených s darováním finanční podpory nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 724 234 439 nebo na asistent@nejstesami.eu.

Kde nás můžete podpořit?

Již několik let máme možnost spolupracovat s Nadací Via přes Darujme.cz. Darujme.cz je největší platforma pro online darování finančních prostředků v ČR. Zapojte se i vy zde.

Věděli jste, že můžete pomáhat svými online nákupy? Stačí si na Givt.cz vybrat organizaci, kterou chcete podpořit, vybrat si oblíbený e-shop, nakoupit na něm a Givt pošle do Nejste sami finanční dar. 

Vy ze svého nákupu neplatíte nic navíc, prostě se jen prokliknete. Udělejte během online nakupování radost více lide. Nakupujte pravidelně přes Givt a pomáhejte našemu mobilnímu hospicu.

Jsme hrdí, že jsme součástí dárcovské DMSky! Věděli jste, že od roku 2004 až do současnosti vybrala DMSka téměř 1 miliardu Kč na pomoc neziskovým organizacím a dalším projektům? Zapojte se i vy a posílejte DMSky. Můžete jednorázově nebo trvale.

Jednorázová DMS

SMS Pošlete ve tvaru

DMS NEJSTESAMI 60
DMS NEJSTESAMI 90

Na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 60 nebo 90 Kč,
Mobilní hospic Nejstesami obdrží 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

Pravidelná DMS

SMS Pošlete ve tvaru

DMS TRV NEJSTESAMI 60
DMS TRV NEJSTESAMI 90

Na telefonní číslo 87 777

Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá, bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 60 nebo 90 Kč.

Příští platba proběhne za 30 dnů. Pro ukončení zašlete STOP NEJSTESAMI
na telefonní číslo 87 777. Více informací na www.darcovskasms.cz

Dobrovolnictví

Přemýšleli jste nad tím, že byste přispěli svou odborností do chodu mobilního hospice Nejste sami? My jsme pro. Máte znalosti a dovednosti v právní, ekonomické, technické nebo jiné sféře? Rádi s vámi spojíme síly. Napište nám na e-mail: asistent@nejstesami.cz.

Seznam dárců

Nesmírně si vážíme vaší aktivity a děkujeme vám všem, kteří jste podpořili Nejste sami. Seznam dárců naleznete zde.