Zdravotní služby pro dětské klienty

Zdravotní služby pro děti

Činnosti, na které se naše dětská mobilní specializovaná paliativní péče zaměřuje:

 • Léčba a kontrola bolesti, dušnosti
 • Zajištění příjmu tekutin a výživy, zajištění péče o vyprazdňování
 • Ošetřování ran (operační rány, dekubity, bércové vředy)
 • Ošetřování všech druhů stomií
 • Péče o permanentní katetry (žilní, močové, žaludeční)
 • Psychickou a duchovní podporu klienta a jeho rodiny
 • Plnění dalších lékařských ordinací (odběry krve, atd.)
 • Řešení ostatních neuspokojených potřeb (zdravotních, psychických, sociálních, duchovních)
 • Služby jsou poskytovány 24 hodin, 365 dní v roce

Další činnosti, které nabízíme

 • Pohotovostní služba 24 hodin/365 dní v roce, tj. výjezd k pacientovi mimo plánované návštěvy, z vážných důvodů.
 • Poskytnutí informací o možnostech další vhodné péče pro daného klienta
 • Poradenství sociálního pracovníka, psychologa, zprostředkování návštěvy kněze
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu dle platného ceníku (polohovací postel, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC křeslo, apod.)
 • Pomoc rodině při péči o zemřelého, návštěvu pozůstalých.
Výše spoluúčasti DĚTSKÉHO klienta – HOSPICOVÉ SLUŽBY JSOU ZCELA ZDARMA.

Dětští klienti všech zdravotních pojišťoven mají naše služby kryty ze zdravotního pojištění.

Mobilní specializovaná paliativní péče obsahuje:

 • první návštěva lékaře společně se zdravotní sestrou/sociálním pracovníkem;
 • 1x za 24 hodin osobní návštěvu zdravotní sestry;
 • 1x za 10-14 dní osobní návštěvu lékaře – vizita, v akutních případech i dříve
 • 24 hodinovou pohotovost na telefonu zdravotní sestry i lékaře sloužící ke konzultaci stavu klienta;
 • zapůjčení potřebných lékařských přístrojů (kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, atd.);
 • zaučení blízkých osob v ošetřování nemocného a v používání pomůcek;
 • potřebné sociální poradenství, psychologickou i duchovní pomoc pro klienty a jejich pečující.

Komu je služba určena

Mobilní hospicová služba je určena:

 • Nemocným dětem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se nemocný sám rozhodl nepokračovat v protinádorové léčbě.
 • Klient i rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu/kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které toto stadium nemoci provázejí.
 • V rodině je alespoň jedna osoba připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta.
 • Bydliště nemocného v době ošetřování mobilní hospicovou službou je v rámci olomouckého kraje (po domluvě i za hranicemi kraje).

Jak požádat o poskytování mobilní hospicové péče

Pokud máte zájem o poskytování mobilní hospicové služby můžete jednoduše postupovat podle těchto kroků:

 • Úvodní telefonický/osobní rozhovor – zavolejte na telefon kontaktního pracovníka: 703 134 603, kde si buď domluvíte osobní schůzku, nebo si po telefonu s pracovníkem objasníte situaci pacienta a jeho blízkých, vhodnost péče, co od ní můžete očekávat, jaké jsou Vaše představy.
 • Pokud jste zjistil/a, že jste cílovou skupinou poskytovaných služeb a chcete o službu zažádat, stáhněte, vytiskněte a vyplňte „Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče“ a „Informovaný souhlas klienta“. Dokumenty naleznete zde
 • Zajistěte si vyjádření praktického lékaře nemocného nebo vyjádření lékaře indikujícího hospicovou péči. Lékařskou zprávu je třeba doložit k „Žádosti“. Poté vše doručte elektronicky reditel@nejstesami.eu nebo osobně po telefonické domluvě do kanceláře.
 • Kontaktujte našeho pracovníka k první návštěvě pacienta v místě jeho pobytu. První návštěvu provede lékař mobilního hospice a sociální pracovník/vedoucí sestra. Zjistíme očekávání klienta a jeho blízkých – cíle péče, porozumění stavu nemoci a její prognóze, preferovaný druh a způsob péče, místo péče, potřebu zajištění lékařských přístrojů a jiných kompenzačních pomůcek, atd. Společně s klientem a jeho rodinou stanovíme „plán péče“.
 • Na první návštěvě si osobně převezmeme veškeré požadované dokumenty a podepíšeme „Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče“. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, domluvíme v případě potřeby další sociální, psychologické a duchovní poradenství. V případě zájmu mohou být blízcí pečující zaučeni do základní péče o nemocného v domácím prostředí.

Kdo pečuje

Lékaři

MUDr. Kantor Lumír, Ph.D. – garant paliativní péče pro děti
MUDr. Bodnár Vojtěch
MUDr. Hálek Jan, Ph.D.
MUDr. Škodová Hana
MUDr. Šuláková Soňa
MUDr. Wita Martin
MUDr. Bezděková Veronika

Zdravotní sestry

Gracová Alena
Doleželová Mária
Nováková Andrea
Rellová Jana
Siegelová Dagmar
Smečková Hana
Mgr. Šibravová Věra
Hůlková Eva