Zdravotní služby pro dětské klienty

Služby > Zdravotní služby > Pro děti

Činnosti, na které se naše dětská mobilní specializovaná paliativní péče zaměřuje

Další činnosti, které nabízíme

Výše spoluúčasti dětského klienta – hospicové služby jsou zcela zdarma. Dětští klienti všech zdravotních pojišťoven mají naše služby kryty ze zdravotního pojištění.

Mobilní specializovaná paliativní péče obsahuje:

Komu je služba určena

Jak požádat o poskytování mobilní hospicové péče

  • Úvodní telefonický/osobní rozhovor – zavolejte na telefon kontaktního pracovníka: 703 134 603, kde si buď domluvíte osobní schůzku, nebo si po telefonu s pracovníkem objasníte situaci pacienta a jeho blízkých, vhodnost péče, co od ní můžete očekávat, jaké jsou Vaše představy.
  • Pokud jste zjistil/a, že jste cílovou skupinou poskytovaných služeb a chcete o službu zažádat, stáhněte, vytiskněte a vyplňte „Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče“ a „Informovaný souhlas klienta“. Dokumenty naleznete zde
  • Zajistěte si vyjádření praktického lékaře nemocného nebo vyjádření lékaře indikujícího hospicovou péči. Lékařskou zprávu je třeba doložit k „Žádosti“. Poté vše doručte elektronicky reditel@nejstesami.eu nebo osobně po telefonické domluvě do kanceláře.
  • Kontaktujte našeho pracovníka k první návštěvě pacienta v místě jeho pobytu. První návštěvu provede lékař mobilního hospice a sociální pracovník/vedoucí sestra. Zjistíme očekávání klienta a jeho blízkých – cíle péče, porozumění stavu nemoci a její prognóze, preferovaný druh a způsob péče, místo péče, potřebu zajištění lékařských přístrojů a jiných kompenzačních pomůcek, atd. Společně s klientem a jeho rodinou stanovíme „plán péče“.
  • Na první návštěvě si osobně převezmeme veškeré požadované dokumenty a podepíšeme „Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče“. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, domluvíme v případě potřeby další sociální, psychologické a duchovní poradenství. V případě zájmu mohou být blízcí pečující zaučeni do základní péče o nemocného v domácím prostředí.