Realizované EU projekty

Nejste Sami – Komplexnost sociálních služeb pro neformální pečovatele

Regionální číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012455

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2021
 
Cíl: Rozvoj sociálních služeb.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN DÍKY PODPOŘE EU.

Máte-li zájem o zapojení se do setkávání svépomocných skupin, volejte na telefon 703 134 603
(po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu
 

Nejste sami – podpora neformálním pečujícím na území MAS

Regionální číslo projektu: CZ.03.2.65_0.0_0.0_16_047_0014326
Doba trvání projektu: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl: Cílem projektu je realizace takových aktivit, které povedou k prevenci a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů, kteří se rozhodli pečovat doma o vážně nemocného blízkého nebo umírajícího na území MAS Moravská cesta. Projekt realizuje klíčové aktivity jako je nácvik přímé péče a specifické odborné poradenství. Za 28 měsíců projde doprovázením celkem 50 rodin. Projekt umožňuje doplnění běžných převážně zdravotnických služeb našeho terénního paliativního týmu.

Plakát projektu

Máte-li zájem o aktivity projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu


Doprovázení přes hranici II. (svépomocné skupiny pro neformální pečovatele a multidisciplinární týmy na Olomoucku)

Regionální číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663
Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
 
Cíl: Zkvalitnění procesů podpory a prevence psychické a sociální krize neformálních pečovatelů, kteří se na Olomoucku starají o vážně nebo nevyléčitelně nemocného bližního.
 
Dílčí aktivity projektu:
  •  zavést na Olomoucku nový nástroj svépomocných skupin
  • zintenzivnit a rozšířit činnost multidisciplinárních týmů mobilního hospice „Nejste sami“

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN DÍKY PODPOŘE EU.

Máte-li zájem o zapojení se setkávání svépomocných skupin, volejte na telefon 703 134 603
(po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu