Doprovázení přes hranici I.

Název projektu: “Doprovázení přes hranici” (mobilní tým pro neformální pečovatele na Olomoucku)
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.30/0.0./16_064/0006372
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cíl: Předcházení nebo zmírnění sociálního znevýhodňování neformálních pečovatelů starajících se doma zejména o nevyléčitelně nemocné bližní v Olomouci a okolí.

Bezplatně nabízíme lidem, kteří se starají doma o své vážně nemocné blízké osoby:

  • podpůrnou psychoterapii zaměřenou na zvládání domácí péče, smíření se s vážnou či nevyléčitelnou chorobou blízkého, vyrovnání se se zátěžovou situací, pocitem bezmoci, apod.
  • individuální sociální poradenství, které poskytne orientaci v zákonem daných právech a nárocích laického pečovatele, zprostředkování vhodných sociálních služeb, zprostředkování potřebných formulářů, apod.
  • nácvik přímé péče v domácnostech pečujících osob – tzv. zdravotnické minimum, konzultace vhodného vybavení domácnosti, trénink úkonů každodenní péče, péče o hygienu nemocného, apod.
  • specifické poradenství, které nabízí finanční poradenství, apod.

Máte-li zájem o zapojení do projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: mobilnihospic@nejstesami.eu

Doprovázení přes hranice – metodika pro neformální pečující

 

Mobilní hospic Nejste sami na území MAS

Název projektu: “Mobilní hospic Nejste sami na území MAS Moravská cesta”
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/01_004/0006957
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2020

Cíl: Prevence a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů. kteří se starají doma o vážně nemocného bližního anebo umírajícího na území MAS Moravská cesta.

Bezplatně nabízíme lidem, kteří se starají doma o své vážně nemocné blízké osoby:

  •  sociální poradenství a podpůrnou psychoterapii s cílem usnadnit těžké prožívání péče o bližního
  • nácvik přímé péče v domácnostech pečujících s cílem zlepšit znalosti a dovednosti potřebné k zajištění správné a účinné péče o blízkého
  • specifické poradenství – finanční a pracovní poradenství

Máte-li zájem o aktivity projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: mobilnihospic@nejstesami.eu

 

Doprovázení přes hranici II.

Název projektu: “Doprovázení přes hranici II.” (svépomocné skupiny pro neformální pečovatele a multidisciplinární týmy na Olomoucku)
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663
Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Cíl: Zkvalitnění procesů podpory a prevence psychické a sociální krize neformálních pečovatelů, kteří se na Olomoucku starají o vážně nebo nevyléčitelně nemocného bližního.
Dílčí aktivity projektu:
  •  zavést na Olomoucku nový nástroj svépomocných skupin
  • zintenzivnit a rozšířit činnost multidisciplinárních týmů mobilního hospice “Nejste sami”

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN DÍKY PODPOŘE EU.

Máte-li zájem o zapojení se setkávání svépomocných skupin, volejte na telefon 703 134 603
(po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: mobilnihospic@nejstesami.eu