NEJSTE SAMI-KOMPLEXNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ

Název projektu: NEJSTE SAMI-KOMPLEXNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ
Regionální číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012455
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2021
Cíl: Rozvoj sociálních služeb.

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN DÍKY PODPOŘE EU.

Máte-li zájem o zapojení se setkávání svépomocných skupin, volejte na telefon 703 134 603
(po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu

Mobilní hospic Nejste sami na území MAS

Název projektu: “Mobilní hospic Nejste sami na území MAS Moravská cesta”
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/01_004/0006957
Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 – 30. 8. 2020

Cíl: Prevence a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů. kteří se starají doma o vážně nemocného bližního anebo umírajícího na území MAS Moravská cesta.

Bezplatně nabízíme lidem, kteří se starají doma o své vážně nemocné blízké osoby:

  •  sociální poradenství a podpůrnou psychoterapii s cílem usnadnit těžké prožívání péče o bližního
  • nácvik přímé péče v domácnostech pečujících s cílem zlepšit znalosti a dovednosti potřebné k zajištění správné a účinné péče o blízkého
  • specifické poradenství – finanční a pracovní poradenství

Máte-li zájem o aktivity projektu, volejte na telefon 703 134 603 (po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu

 

Doprovázení přes hranici II.

Název projektu: “Doprovázení přes hranici II.” (svépomocné skupiny pro neformální pečovatele a multidisciplinární týmy na Olomoucku)
Regionální číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663
Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Cíl: Zkvalitnění procesů podpory a prevence psychické a sociální krize neformálních pečovatelů, kteří se na Olomoucku starají o vážně nebo nevyléčitelně nemocného bližního.
Dílčí aktivity projektu:
  •  zavést na Olomoucku nový nástroj svépomocných skupin
  • zintenzivnit a rozšířit činnost multidisciplinárních týmů mobilního hospice “Nejste sami”

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN DÍKY PODPOŘE EU.

Máte-li zájem o zapojení se setkávání svépomocných skupin, volejte na telefon 703 134 603
(po-pá od 7:30 do 15:30 hod) nebo napište na email: reditel@nejstesami.eu