Realizované vzdělávací a rozvojové projekty

Logo OPZ

Nejste Sami – Komplexnost sociálních služeb pro neformální pečovatele

Regionální číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012455

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 1. 2021

Cíl: Rozvoj sociálních služeb.


Logo OPZ

Nejste sami – podpora neformálním pečujícím na území MAS

Regionální číslo projektu: CZ.03.2.65_0.0_0.0_16_047_0014326
Doba trvání projektu: 1. 9. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl: Cílem projektu je realizace takových aktivit, které povedou k prevenci a zmírnění sociálního znevýhodnění neformálních pečovatelů, kteří se rozhodli pečovat doma o vážně nemocného blízkého nebo umírajícího na území MAS Moravská cesta. Projekt realizuje klíčové aktivity jako je nácvik přímé péče a specifické odborné poradenství. Za 28 měsíců projde doprovázením celkem 50 rodin. Projekt umožňuje doplnění běžných převážně zdravotnických služeb našeho terénního paliativního týmu.

Plakát projektu


Logo OPZ

Doprovázení přes hranici II. (svépomocné skupiny pro neformální pečovatele a multidisciplinární týmy na Olomoucku)

Regionální číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007663

Doba trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

Cíl: Zkvalitnění procesů podpory a prevence psychické a sociální krize neformálních pečovatelů, kteří se na Olomoucku starají o vážně nebo nevyléčitelně nemocného bližního.

Dílčí aktivity projektu: