Často kladené otázky

Co je to paliativní péče?

Zdravotní paliativní péče se orientuje na sociální a lidskou pomoc. Jedná se o komplexní léčbu, která zajišťuje zvyšování kvality života pacientům v terminálním stádiu onemocnění. Paliativní péče jim pomáhá s léčbou, tišením bolesti nebo řešením psychologických, spirituálních i sociálních otázek.

Jaké jsou formy paliativní péče?

Paliativní péče v mobilním hospicu

V případě, že se pacient v terminálním stádiu onemocnění rozhodne zemřít v domácím prostředí, může požádat o služby mobilního hospice. Žádost může podat však vždy po konzultaci s jeho ošetřujícím lékařem. 

Mobilní hospic zajišťuje pacientům paliativní péči v jejich domovech. Tuto službu zajišťuje multidisciplinární tým 24 hodin 7 dní v týdnu.

Paliativní péče v lůžkovém hospicu

V České republice existují desítky lůžkových hospiců. Lůžkové hospice jsou místem, kde mohou pacienti v terminálním stádiu onemocnění prožít zbytek života. Mají zde zajištěnou nepřetržitou péči, kterou poskytuje multidisciplinární tým. 

Do lůžkového hospice pacient podává žádost vždy po konzultaci s jeho ošetřujícím lékařem. 

Paliativní péče v nemocničním zařízení

Paliativní tým v nemocnici poskytuje podporu pacientům v terminálním stádiu nemoci a jejich rodinám. Zároveň je pomocí pro ošetřující lékaře a zdravotní sestry.

Co je mobilní hospic?

Mobilní hospic poskytuje zdravotní péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Pomáhá dětským i dospělým pacientům splnit přání zůstat v závěru nemoci v jejich domácím prostředí s jejich nejbližšími.

Veškerou péči o pacienty zajišťuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psychologů, kaplanů, fyzioterapeutů nebo klinických farmaceutů.

Jak požádat o služby mobilního hospice? Jaké jsou podmínky pro přijetí?
  1. Je nezbytné, aby u dospělého pacienta konstatoval jeho ošetřující lékař, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení. Ošetřující lékař vystaví doporučení, které indikuje mobilní hospicovou péči.
  2. Pacient musí být rozhodnutý, že chce využívat služby mobilního hospice a je zajištěna alespoň jedna pečující osoba, která bude s pacientem stále v domácím prostředí.
  3. V případě, že jste z Olomouce a okolí, kontaktujte mobilní hospic Nejste sami a my vás blíže seznámíme s poskytovanou péčí. Volejte na tel. číslo +420 777 938 113 nebo nám napište na vrchni@nejstesami.eu. K dispozici jsme od pondělí do pátku vždy od 07:00 do 15:30 hod.
  4. Pacient vyplní 2 dokumenty nezbytné k přijetí. První dokument – Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče, druhý dokument – Informovaný souhlas klienta. Dokumenty ke stažení naleznete zde.
  5. Dva vyplněné dokumenty (výše uvedené), doporučení ošetřujícího lékaře a pacientovu lékařskou zprávu nám zašlete elektronicky na vrchni@nejstesami.eu nebo je můžete přinést osobně po předchozí telefonické domluvě.
  6. Společně se domluvíme na první návštěvě pacienta, kterou provede lékař spolu se zdravotní sestrou a sociální pracovnicí. Během tohoto setkání stanovíme plán péče, který bude vycházet ze zdravotního stavu pacienta.
  7. Během prvního setkání pacient podepíše Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, v případě potřeby poskytneme další sociální, psychologické a duchovní poradenství. Zároveň zaučíme blízké pečující do základní péče o nemocného v domácím prostředí.
Kolik stojí a jak se platí mobilní hospic?

Mobilní hospicová péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Každý pacient mobilního hospice má od pojišťovny hrazenou péči v průměrné hodnotě 2 000 Kč na den. Tato částka je nedostačující a nepokryje veškeré náklady spojené s péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Přesto všechno naši lékaři, zdravotní sestry, psycholožka nebo kaplanka vyjíždí za pacienty kdykoliv, a to na vlastní náklady mobilního hospice Nejste sami.

Jak dlouho se čeká na mobilní hospic?

V případě, že u pacienta jeho ošetřující lékař konstatuje, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení, vystavuje ošetřující lékař doporučení, které indikuje mobilní hospicovou péči.

Po doporučení ošetřujícího lékaře nebo lékaře specialisty do mobilního hospicu Nejste sami obratem přijímáme pacienta do mobilní hospicové péče, následně probíhá první návštěva lékaře společně se zdravotní sestrou a sociální pracovnicí.

Jak dlouho může pacient využívat služby mobilního hospice?

V mobilním hospicu má pacient zajištěnou zdravotní péči 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok. Mobilní hospicová péče není časově omezená, našim pacientům a jejich blízkým zajišťujeme péči nepřetržitě do posledních chvil.

Každý pacient v domácím prostředí má od pojišťovny hrazenou péči v průměrné hodnotě 2 000 Kč na den po dobu 30 dnů. Tato částka je nedostačující a nepokryje veškeré náklady spojené s péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Přesto všechno naši lékaři, zdravotní sestry, psycholožka nebo kaplanka vyjíždí za pacienty kdykoliv, a to na vlastní náklady mobilního hospice Nejste sami.

Jaký je rozdíl mezi kamenným a mobilním hospicem?

Kamenný hospic zajišťuje zdravotní péči ve vlastních prostorách, kde je po celou dobu přítomen lékařský tým. Rodiny a nejbližší osoby mohou pacienty navštívit kdykoliv, dle návštěvního řádu konkrétního kamenného hospice.

Multidisciplinární tým mobilního hospice dojíždí k pacientovi do jeho domácího prostředí a zajišťuje pravidelnou zdravotní péči. Pacient musí být rozhodnutý, že chce využívat služby mobilního hospice a je zajištěna alespoň jedna pečující osoba, která je stále s v přítomnosti pacienta.

Jaký je rozdíl mezi LDN a mobilním hospicem?

LDN neboli léčba dlouhodobě nemocných je určena k doléčení nemocných v nemocničním zařízení. Není primárně pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Mobilní hospic poskytuje zdravotní péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Pomáhá dětským i dospělým pacientům splnit přání zůstat v závěru nemoci v jejich domácím prostředí s jejich nejbližšími. Multidisciplinární tým mobilního hospice dojíždí za pacientem a zajišťuje pravidelnou zdravotní péči.

Jak postupovat při úmrtí blízkého v domácím prostředí?

V případě, že dojde k úmrtí v domácím prostředí, rodina či nejbližší zemřelého mohou zavolat rychlou záchrannou službu nebo ošetřujícího lékaře. Jestliže byl zesnulý v péči mobilního hospice Nejste sami, můžete kontkatovat náš multidisciplinární tým. Na základě individuální domluvy k vám dorazí zdravotní sestry nebo lékař.

Před příjezdem zdravotníků připravte občanský průkaz zemřelého, jeho kartičku pojištěnce (případně rodný nebo oddací list), lékařské zprávy.

Vždy si můžete vzít se svým blízkým dostatečný čas na rozloučenou a následně zavolat pohřební službu. Pohřební služba vám již sdělí detaily k přípravě zemřelého.

Co je setkávání pozůstalých?

Zdravotní služba mobilního hospice Nejste sami v nejnáročnějším období o pozůstalou rodinu individuálně pečuje ještě následujících 12 měsíců prostřednictvím pravidelných setkávání pozůstalých i spirituální službou kaplanky.

Setkání pozůstalých je v Nejste sami již stálou tradicí, během které trávíme čas s nejbližšími našich pacientů. Setkání probíhá na vybraném místě a všichni zde mohou sdílet své pocity, příběhy a zkušenosti. Pozůstalým vždy posílám pozvánku. Společné odpoledne bývá zakončeno veřejnou mší svatou za zemřelé.

Jak komunikovat s těžce nemocnou osobou?

Na tuto otázku bývá náročné odpovědět. Každý nemocný vnímá své okolí jinak. My radíme, buďte vždy upřímní, empatičtí, trpěliví a především ohleduplní. V tomto náročném období je nezbytné si uvědomit, že pro nemocného i pečující má největší hodnotu společně strávený čas. 

Zajistěte nemocnému nejlepší péči. Pokud byste cítili, že potřebujete pomoc s péčí o těžce nemocného pacienta v terminálním stádiu, kontaktujte ošetřujícího lékaře s žádostí o mobilní paliativní péči. Ošetřující lékař vystaví doporučení, které indikuje mobilní hospicovou péči. Pacient však musí být rozhodnutý, že chce využívat služby mobilního hospice a je zajištěna alespoň jedna pečující osoba, která bude s pacientem stále v domácím prostředí. Kontaktujte mobilní hospic Nejste sami a my vás blíže seznámí s poskytovanou péčí. Volejte na tel. číslo +420 777 938 113 nebo nám napište na vrchni@nejstesami.eu. K dispozici jsme od pondělí do pátku vždy od 07:00 do 15:30 hod.

Mobilní hospic Nejste sami poskytuje zdravotní službu v Olomouci a okolí v dojezdové vzdálenosti do 30 km.

Co je to dlouhodobé ošetřovné?

Ošetřovné je finanční částka, o kterou si může požádat osoba pečující o rodinného příslušníka, a to po dobu max. 90 dnů za rok.

Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař
zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči.

Jak si zažádat o dlouhodobé ošetřovné?

Společně se sociální pracovnicí vypíšete žádost o dlouhodobé ošetřovné, které následně zanesete svému zaměstnavateli a další komunikaci s OSSZ zajistí sociální pracovnice.

Jak probíhá zapůjčení kompenzačních pomůcek?

V mobilním hospicu Nejste sami jsou kompenzační pomůcky půjčovány zcela zdarma, pouze však pacientům v naší péči.

Kompenzační pomůcky se půjčují zpravidla dle potřeb pacienta, vzájemné domluvy a podepsání Smlouvy o zapůjčení.

Co je to Papučový den?

Papučový den je součástí kampaně Dožít doma, do které jsou zapojeny mobilní hospice po celé ČR. Kampaň Dožít doma probíhá každý rok v říjnu.

Symbolem Papučového dne jsou, jak už z názvu vyplývá, papuče, které si každý z nás může nazout místo bot a vyrazit v nich do práce, do obchodu, do školy… Prostě kamkoliv, aby vyjádřil podporu mobilní hospicové péči.

Zapojte se jako jednotlivci nebo společně ve skupinách, vyfoťte se a s hashtagem #papucovyden fotku nasdílejte na sociální sítě. Jakákoliv podpora mobilních hospiců je nesmírně důležitá.