Odborné sociální poradenství

Posláním Nejste sami – mobilního hospice, z. ú. je poskytovat odbornou poradenskou pomoc pacientům, případně zákonným zástupcům dětí, kteří se díky nepříznivému zdravotnímu stavu ocitají na sklonku svého života. Jedná se o poradenství zařazené do komplexní hospicové péče, která se nesoustředí pouze na samotného pacienta, ale také na jeho blízké, kteří o něj pečují. Velmi často se tito lidé ocitají v situaci, která je pro ně osobně těžká, mnohdy neví jak správně poskytovat péči, ani co je čeká po smrti blízkého, ať po stránce osobní ztráty, tak po stránce administrativního vyřizování. Poslání odborného sociálního poradenství je usnadnit prožití obtížného životního období.

Cílová skupina:

Dospělí pacienti a zákonní zástupci dětských pacientů a to bez věkového omezení.

Kontaktní místo:

Nacházíme se na ulici Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00. Jedná se o nájemní prostory.
Nejste sami – mobilní hospic, z .ú. se nachází v blízkosti Fakultní nemocnice Olomouc dostupné MHD linka číslo 16 zastávka Jílová, z vlakového nádraží linka číslo 19 zastávka Jílová. Autem je možnost parkování přímo v ulici Stupkova.

Služby poskytuje sociální pracovník – poskytuje poradenství na základě telefonické dohody. Schůzku je třeba si telefonicky domluvit v čase od 7.30 do 15.00 hodin.

Telefon: 703 134 603, e-mail: reditel@nejstesami.eu