Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je registrovanou sociální službou dle § 37, zákona č.108/2006 Sb. sociálních službách

POSLÁNÍ

Posláním Nejste sami – odborného sociálního poradenství je poskytovat odborné sociální poradenství. Zaměřujeme se na dospělé i dětské pacienty a jejich pečující, kteří se díky nepříznivému zdravotnímu stavu ocitli v tíživé a komplikované životní situaci.

CO NABÍZÍME

  • informace o všem, co Vám pomůže překonat obtížné životní období (dávky, služby a další možnosti vyplývající z platné legislativy),
  • informace potřebné k rozhodnutí o způsobech řešení obtížné životní situace s cílem zvládnout Vaši tíživou životní situaci např. smíření se s vážnou nemocí blízkého, péče o vážně nemocného blízkého, úmrtí, doba zármutku, atd.

KOMU POMÁHÁME

  • dospělým, dětem a jejich zákonným zástupcům pečujícím o blízkého nemocného v terminálním stádiu nemoci nebo umírání v rámci celé ČR
  • osobám zarmouceným ze ztráty blízkého člověka

ZÁSADY SLUŽBY

  • respektujeme základní lidská práva klientů,
  • ctíme individualitu každého klienta, rovněž jeho specifika, postavení, víru, sociální a kulturní odlišnosti
  • vycházíme z přání každého klienta, přizpůsobujeme se jeho požadavkům, potřebám a současné situaci
  • předáváme maximum informací a dáváme tak šanci klientovi sám učinit vlastní rozhodnutí

KDE A KDY NÁS NAJDETE

v čase od 7:30 do 15:30 hodin

osobně: Stupkova 18, Nová Ulice, Olomouc 779 00, 6. patro (je třeba se domluvit telefonicky na osobní konzultaci)

Telefon: 703 134 603, e-mail: reditel@nejstesami.eu