Mobilní specializovaná paliativní péče pro dospělé klienty

Služby > Zdravotní služby > Mobilní specializovaná paliativní péče pro dospělé

Poskytujeme úzce specializovanou lékařskou a zdravotní paliativní péči, která se orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí se svými nejbližšími. Náš multidisciplinární tým je pacientovi stále nablízku a pomáhá mu s léčbou, tišením bolesti nebo řešením psychologických, spirituálních i sociálních otázek. 

Členové multidisciplinárního týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, psycholožka, kaplanka, klinický farmaceut a sociální pracovnice. Paliativní péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Mobilní paliativní péče zahrnuje

Průběh mobilní paliativní péče

O koho pečujeme?

  1. Je nezbytné, aby u dospělého pacienta konstatoval jeho ošetřující lékař, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení. Ošetřující lékař vystaví doporučení, které indikuje mobilní hospicovou péči.
  2. Pacient musí být rozhodnutý, že chce využívat služby mobilního hospice a je zajištěna alespoň jedna pečující osoba, která bude s pacientem stále v domácím prostředí.
  3. Kontaktujte nás a my vás blíže seznámí s poskytovanou péčí. Volejte na tel. číslo +420 777 938 113 nebo nám napište na vrchni@nejstesami.eu. K dispozici jsme od pondělí do pátku vždy od 07:00 do 15:30 hod.
  4. Pacient vyplní 2 dokumenty nezbytné k přijetí. První dokument – Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče, druhý dokument – Informovaný souhlas klienta. Dokumenty ke stažení naleznete zde.
  5. Dva vyplněné dokumenty (výše uvedené), doporučení ošetřujícího lékaře a pacientovu lékařskou zprávu nám zašlete elektronicky na vrchni@nejstesami.eu nebo je můžete přinést osobně po předchozí telefonické domluvě.
  6. Společně se domluvíme na první návštěvě pacienta, kterou provede lékař spolu se zdravotní sestrou a sociální pracovnicí. Během tohoto setkání stanovíme plán péče, který bude vycházet ze zdravotního stavu pacienta.
  7. Během prvního setkání pacient podepíše Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, v případě potřeby poskytneme další sociální, psychologické a duchovní poradenství. Zároveň zaučíme blízké pečující do základní péče o nemocného v domácím prostředí.

Kde nás najdete

V pracovní dny osobně na adrese Pekařská 491/9, 799 00 Olomouc – 4. NP po předchozí telefonické či e-mailové domluvě termínu schůzky. Pokud je pro vás osobní schůzka náročná, můžete s námi komunikovat telefonicky na základě kontaktních informací uvedených níže Pokud byste si nebyli jistí naší péčí, rádi za vámi přijedeme a vše vám vysvětlíme osobně.

Kontaktujte nás

Michaela Turoňová, Dis., vrchní sestra
+420 777 938 113, vrchni@nejstesami.eu

Dokumenty ke stažení

INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTA
ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE