Zdravotní služby pro dospělé klienty

Služby > Zdravotní služby > Pro dospělé

Činnosti, na které se naše mobilní specializovaná paliativní péče zaměřuje

Další činnosti, které nabízíme

Klienti všech zdravotních pojišťoven mají naše služby kryty ze zdravotního pojištění.

Náplň hospicové služby

Mobilní hospicová služba je určena

Jak požádat o poskytování mobilní hospicové péče?

Pokud máte zájem o poskytování mobilní hospicové služby můžete jednoduše postupovat podle těchto kroků:

  1. Úvodní telefonický/osobní rozhovor – zavolejte na telefon kontaktního pracovníka: 703 134 603, kde si buď domluvíte osobní schůzku, nebo si po telefonu s pracovníkem objasníte situaci pacienta a jeho blízkých, vhodnost péče, co od ní můžete očekávat, jaké jsou Vaše představy.
  2. Pokud jste zjistil/a, že jste cílovou skupinou poskytovaných služeb a chcete o službu zažádat, stáhněte, vytiskněte a vyplňte „Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče“ a „Informovaný souhlas klienta“. Dokumenty naleznete zde.
  3. Zajistěte si vyjádření praktického lékaře nemocného nebo vyjádření lékaře indikujícího hospicovou péči. Lékařskou zprávu je třeba doložit k „Žádosti“. Poté vše doručte elektronicky na adresu reditel@nejstesami.eu nebo osobně po telefonické domluvě do kanceláře.
  4. Kontaktujte našeho pracovníka k první návštěvě pacienta v místě jeho pobytu. První návštěvu provede lékař mobilního hospice a sociální pracovník/zdravotní sestra. Zjistíme očekávání klienta a jeho blízkých – cíle péče, porozumění stavu nemoci a její prognóze, preferovaný druh a způsob péče, místo péče, potřebu zajištění lékařských přístrojů a jiných kompenzačních pomůcek, atd. Společně s klientem a jeho rodinou stanovíme „plán péče“.
  5. Na první návštěvě podepíšeme „Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče“. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, domluvíme v případě potřeby další sociální, psychologické a duchovní poradenství. V případě zájmu mohou být blízcí pečující zaučeni do základní péče o nemocného v domácím prostředí.