Zdravotní služby pro dospělé

Činnosti, na které se naše mobilní specializovaná paliativní péče zaměřuje:
 • Léčba a kontrola bolesti, dušnosti.
 • Zajištění příjmu tekutin a výživy, zajištění péče o vyprazdňování.
 • Ošetřování ran ( operační rány, dekubity, bércové vředy ).
 • Ošetřování všech druhů stomií.
 • Péče o permanentní katetry ( žilní, močové, žaludeční ).
 • Psychickou a duchovní podporu klienta a jeho rodiny.
 • Plnění dalších lékařských ordinací ( odběry krve, atd. ).
 • Řešení ostatních neuspokojených potřeb ( zdravotních, psychických, sociálních, duchovních ).
 • Služby jsou poskytovány 24 hodin, 365 dní v roce.
Další činnosti, které nabízíme
 • Pohotovostní služba 24 hodin/365 dní v roce, tj. výjezd k pacientovi mimo plánované návštěvy, z vážných důvodů.
 • Poskytnutí informací o možnostech další vhodné péče pro daného klienta.
 • Poradenství sociálního pracovníka, psychologa, zprostředkování návštěvy kněze.
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu dle platného ceníku ( polohovací postel, antidekubitní matrace, invalidní vozík, WC křeslo, apod. ).
 • Pomoc rodině při péči o zemřelého, návštěvu pozůstalých.
Výše spoluúčasti klienta – HOSPICOVÉ SLUŽBY JSOU ZCELA ZDARMA.

Klienti všech zdravotních pojišťoven mají naše služby kryty ze zdravotního pojištění.

Náplň HOSPICOVÉ SLUŽBY:
 • první návštěva lékaře společně se zdravotní sestrou/sociálním pracovníkem;
 • 1x za 24 hodin osobní návštěva zdravotní sestry;
 • 1x za 10-14 dní osobní návštěva lékaře – vizita, v akutních případech i dříve;
 • 24 hodinová pohotovost na telefonu zdravotní sestry i lékaře sloužící ke konzultaci stavu klienta;
 • zapůjčení potřebných lékařských přístrojů ( kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, atd. );
 • zaučení blízkých osob v ošetřování nemocného a v používání pomůcek;
 • potřebné sociální poradenství, psychologickou i duchovní pomoc pro klienty a jejich pečující
Mobilní hospicová služba je určena:
 • Nemocným dospělým, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se nemocný sám rozhodl nepokračovat v protinádorové léčbě.
 • Klient i rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu/kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které toto stadium nemoci provázejí.
  V rodině je alespoň jedna osoba připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta.
 • Bydliště nemocného v době ošetřování mobilní hospicovou službou je v okrese Olomouc a jeho okolí
  ( max. 30 km od Olomouce ).
Jak požádat o poskytování mobilní hospicové péče

Pokud máte zájem o poskytování mobilní hospicové služby můžete jednoduše postupovat podle těchto kroků:

 1. Úvodní telefonický/osobní rozhovor – zavolejte na telefon kontaktního pracovníka: 703 134 603, kde si buď domluvíte osobní schůzku, nebo si po telefonu s pracovníkem objasníte situaci pacienta a jeho blízkých, vhodnost péče, co od ní můžete očekávat, jaké jsou Vaše představy.
 2. Pokud jste zjistil/a, že jste cílovou skupinou poskytovaných služeb a chcete o službu zažádat, stáhněte, vytiskněte a vyplňte „Žádost o poskytování domácí mobilní hospicové péče“ a „Informovaný souhlas klienta“. Dokumenty naleznete zde.
 3. Zajistěte si vyjádření praktického lékaře nemocného nebo vyjádření lékaře indikujícího hospicovou péči. Lékařskou zprávu je třeba doložit k „Žádosti“. Poté vše doručte elektronicky mobilnihospic@nejstesami.eu nebo osobně po telefonické domluvě do kanceláře.
 4. Kontaktujte našeho pracovníka k první návštěvě pacienta v místě jeho pobytu. První návštěvu provede lékař mobilního hospice a sociální pracovník/vedoucí sestra. Zjistíme očekávání klienta a jeho blízkých – cíle péče, porozumění stavu nemoci a její prognóze, preferovaný druh a způsob péče, místo péče, potřebu zajištění lékařských přístrojů a jiných kompenzačních pomůcek, atd.. Společně s klientem a jeho rodinou stanovíme „plán péče“.
 5. Na první návštěvě si osobně převezmeme veškeré požadované dokumenty a podepíšeme „Smlouvu o poskytování domácí hospicové a ošetřovatelské péče“. Nastavíme lékařské a zdravotní služby, domluvíme v případě potřeby další sociální, psychologické a duchovní poradenství. V případě zájmu mohou být blízcí pečující zaučeni do základní péče o nemocného v domácím prostředí.
Kdo pečuje
Lékaři

MUDr. Schwubová Miluše – garantka paliativní péče
MUDr. Berta Emil, Ph.D.
MUDr. Dvořáková Kateřina
MUDr. Kalábová Hana, Ph.D.
MUDr. Švébišová Hana, Ph.D.
MUDr. Thinová Petra
MUDr. Pavel Honig

 

Zdravotní sestry

Šimáčková Lenka – vrchní sestra
Bc. Bílková Kateřina
Kopřivová Věra, DiS.
Raclavská Denisa, DiS.
Mgr. Šárka Šaňáková
Alena Kadlčíková
Bereczová Hana
Mikušová Alena

Psychologové

PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Drahomír Ševčík

Zdravotně sociální pracovník

Bc. Kateřina Bílková

Sociální pracovník, poradce pro pozůstalé

Mgr. Kateřina Tichá

ASISTENT v  sociálních službách

Věra Kopřivová, DiS.
Veronika Dosoudilová

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Věra Kopřivová, DiS.

GARANT DUCHOVNÍ PÉČE

Vítězslav Vurst B.Th.