O nás – organizace – zaměstnanci

Poskytujeme úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.

Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám.

V Olomouckém kraji dlouho působil pouze lůžkový hospic (Sv. Kopeček u Olomouce), v celém kraji však chybělo zařízení mobilního charakteru. Proto se rozhodla skupina občanů dlouhodobě se zabývajících touto oblastí o založení zapsaného ústavu, který by poskytoval vysoce společensky prospěšné služby. Předsedou správní rady byl ustanoven Mgr. Martin Štainer, Ph.D. (ředitel společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.), místopředsedou Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc) a členem MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (primář Novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc).

Jsme nezisková zdravotnická organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní specializovanou paliativní péči v okolí Olomouce

Od roku 2018 jsme smluvním zařízením pro VZP ČR, VoZP, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu, ZP Škodu, Oborovou zdrav. pojišťovnu a Českou průmyslovou zdrav. pojišťovnu. Pořádáme doprovodné aktivity pro pacienty, jejich rodiny a pozůstalé tak, aby mohla být hospicová péče poskytována komplexně – aby tedy zahrnovala péči o fyzické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocných i jejich blízkých.

Pořádáme pravidelná Setkávání pro pozůstalé.

Kdo pečuje a pomáhá