Jsme nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce.

Jsme nezisková organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., jejímž hlavním posláním je poskytovat mobilní hospicovou péči v okolí Olomouce.

Jedná se o úzce specializovanou lékařskou a zdravotnickou paliativní péči, která se především orientuje na sociální a lidskou pomoc, podporu pacientům v terminálním stádiu onemocnění, aby mohli důstojně odcházet v domácím prostředí svých nejbližších přátel a rodiny.

Náš mobilní hospic je zaměřen na poskytování péče jak dospělým osobám, tak také těm nejmenším a nejzranitelnějším, tedy dětským pacientům a jejich rodinám.

V Olomouckém kraji dlouho působil pouze lůžkový hospic (Sv. Kopeček u Olomouce),v celém kraji však chybělo zařízení mobilního charakteru. Proto se rozhodla skupina občanů dlouhodobě se zabývajících touto oblastí o založení zapsaného ústavu, který by poskytoval vysoce společensky prospěšné služby. Předsedou správní rady byl ustanoven Mgr. Martin Štainer, Ph.D. (jednatel společnosti EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.), místopředsedou Mgr. Martin Bednář, Ph.D. (ředitel CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc) a členem MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (primář Novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc).

Od roku 2018 jsme smluvním zařízením pro VZP ČR, VoZP, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu, ZP Škodu, Oborovou zdrav. pojišťovnu a Českou průmyslovou zdrav. pojišťovnu. Pořádáme doprovodné aktivity pro pacienty, jejich rodiny a pozůstalé tak, aby mohla být hospicová péče poskytována komplexně – aby tedy zahrnovala péči o fyzické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocných i jejich blízkých.

Pořádáme pravidelná Setkávání pro pozůstalé. 

Vedení organizace a garanti péče

Mgr. Vladimíra Foukalová
ředitelka zapsaného ústavu

MUDr. Miluše Schwubová
garantka paliativní péče

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
garant paliativní péče o děti

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
předseda správní rady

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
člen správní rady