O nás

V mobilním hospicu Nejste sami poskytujeme od roku 2016 mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům v Olomouci a okolí. Pomáháme dětským i dospělým pacientům splnit přání zůstat v závěru nemoci v jejich domácím prostředí s jejich nejbližšími. Na základě dlouholetých zkušeností víme, že velká část pacientů si přeje strávit poslední dny svého života doma a zde také zemřít.

O pacienty a jejich pečující se stará multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, psycholožky a kaplanky. Jejich podporou je klinický farmaceut a fyzioterapeut. Péči pro pacienty zajišťujeme 24 hodin 7 dní v týdnu po celý rok.

Naše služba v nejnáročnějším období o pozůstalou rodinu individuálně pečuje ještě následujících 12 měsíců prostřednictvím pravidelných setkávání pozůstalých i spirituální službou kaplana. V duchu hospicového hnutí přistupujeme ke každému člověku komplexně. To znamená, že zajišťujeme a naplňujeme biologické, psychologické, sociální i duchovní potřeby života nevyléčitelně nemocného člověka i jeho rodiny.

Tým Nejste sami

Členové správní rady

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
předseda správní rady,
garant paliativní péče o děti

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.,
místopředseda správní rady

Ing. Bc. Andrea Drobiličová, MHA,
členka správní rady

Zakladatelé Nejste sami

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

MUDr. Petr Beneš