Rubrika: Uncategorized

  • Studijní úspěchy

    Gratulujeme naší paní doktorce MUDr. Haně Švébišové k úspěšnému ukončení studia v programu Master of Healthcare Administration, který je prakticky orientovaným vzdělávacím programem v managementu zdravotnictví. Paní doktorka se v rámci studia zabývala nejen problematikou mobilní specializované paliativní péče. Máme radost!