MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

garant paliativní péče o děti

Lékařskou fakultu Univerzity Palackého ukončil v roce 1990 a ve své celoživotní praxi se věnuje dětským pacientům. Od roku 1997 pracuje jako primář Novorozeneckého oddělení ve Fakultní nemocnici v Olomouci a od roku 2013 je předsedou České neonatologické společnosti ČLS JEP. Byl vedoucím Perinatologického centra FN Olomouc, je členem Akademického senátu Lékařské fakulty v Olomouci, soudní znalec, autor odborných článků a člen organizace Junák – česká skaut, z.s..

Když léčíte a pečujete o děti více jak 25 let, dostanete se občas i do situace, kdy už není naděje na uzdravení. V té chvíli je tu už jen láska rodičů a všech pomáhajících. Je to tak silná situace, že i z takového utrpění se můžeme mnohé naučit i my, dospělí. Proto každý z nás, kdo umírající děti doprovází ví, že je to nadmíru smysluplné. Oboustranně… Proto děkuji tímto i dětem, které jsem už vyprovodil. Ano, tyto děti umírají zbytečně brzo. Ale často nám nechají tolik dobrého a užitečného, jako se některým dospělým nepodaří celý život.
Lumír Kantor