Mgr. Vladimíra Foukalová

ředitelka ústavu
tel.: 604980504
email: reditel@nejstesami.eu

S oborem paliativní péče se poprvé setkala v roce 2002 při zahájení činnosti kamenného Hospice na Svatém Kopečku a na pozici vrchní sestry získala mnoho zkušeností s chodem hospice v době, kdy hospicové hnutí v České republice bylo ještě v plenkách. Vysokoškolské vzdělání získala absolvováním studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, bakalářský obor Ošetřovatelství (2002) a Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity, magisterského oboru Ošetřovatelství v gerontologii (2008). Celý svůj profesní život se věnuje práci ve zdravotnictví na různých úrovních, pracovala ve Vojenské a Fakultní nemocnici v Olomouci. Působí jako odborná poradkyně pro hojení ran a kompresivní terapii.

V období, kdy jsem se vydala jinou, byť se zdravotnictvím spjatou profesní cestou a nepracovala přímo u lůžka pacienta, mne něco neustále táhlo zpět, do prostředí, které je mi vlastní, kde umím pomoci, které znám. Chyběl mi kontakt a rozhovory s pacienty nebo jejich blízkými, s kolegy. Neustále jsem hledala možnosti a využívala příležitostí a čím dál více mi dávalo smysl vrátit se právě do paliativní péče. A nejsilnější impuls pro mne nastal v podobě těžké osobní zkušenosti, kdy jsem si uvědomila své místo.
Vladimíra Foukalová