MUDr. Přemysl Slezák

primář

Na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci promoval v roce 1986. Má atestaci z vnitřního lékařství, z hematologie a transfuzního lékařství. Věnuje se klinické hematologii včetně hematoonkologie. Má zkušenosti z různých typů zdravotnických zařízení. Pracoval ve dvou fakultních nemocnicích, ale i v nemocnicích okresního typu. Pracoval v zařízeních státních i soukromých a to i ve vedoucích pozicích – jako primář hematologie v Šumperské nemocnici nebo jako zástupce přednosty Ústavu klinické hematologie FN Ostrava. Několik let pracoval v manažerských pozicích v mezinárodních farmaceutických společnostech. Ze zahraničních stáží ho nejvíce ovlivnil pobyt v církevní nemocnici Alžbětinek v Linci u prof. Lutze. Absolvoval řadu kurzů zaměřených na komunikaci a management v ČR i v zahraničí. Od roku 2009 pracuje také jako nezávislý konzultant a lektor v oblasti komunikace a kvality péče ve zdravotnictví. Učil etiku a komunikaci na Lékařské fakultě UP Olomouc. K jeho dlouholetým odborným zájmům patří paliativní péče. O těchto tématech přednesl řadu přednášek, pořádal i kurzy komunikace ve zdravotnictví.

Za svou dlouholetou lékařskou praxi jsem si uvědomoval, že patřím ke generaci vychované v duchu tzv. vítězné medicíny. Paliativní péče jako obor v době mého nástupu do praxe fakticky neexistovala a já měl možnost vznik a rozvoj tohoto oboru u nás sledovat od začátku. Vnímal jsem také absenci systematických komunikačních dovedností lékařek a lékařů. Během své kariéry jsem se snažil svým drobným dílem přispívat k rozvoji těchto témat. Moji současnou misi v mobilním hospici Nejste sami pak beru jako logický a smysluplný vrchol mé dosavadní kariéry.
Přemysl Slezák