Benefiční aukce výtvarných děl

I v letošním roce nám věnovali umělci přes padesát krásných děl pro tradiční dobročinnou aukci výtvarných děl. Získané finanční prostředky podpoří provoz olomouckého mobilního hospice Nejste sami.

Mobilní hospic už šest let zajišťuje službu pro dospělé pacienty a zároveň i pro ty nejzranitelnější, což jsou dětští pacienti, kteří díky mobilní specializované paliativní péči mohou odcházet v kruhu rodiny. Vzhledem k tomu, že platby od zdravotních pojišťoven zdaleka nepokryjí náklady náročného provozu, musí hospic pro svou existenci zajišťovat finance z dalších nejrůznějších zdrojů. Těmi jsou především příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce a dalších více než třiceti okolních měst a obcí. Prostředky získáváme z různých grantů, nadací a velmi významnou částkou přispívají soukromí dárci. Vzhledem k tomu, že příjem z prodeje na poslední aukci činil více než 300 tisíc korun, má pro hospic pořádání této společenské akce velký význam.

V letošním roce se aukce uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 18 hodin v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci. Dražbou bude opět provázet paní PaedDr. Helena Peštuk Sedláčková. Zároveň bude celý večer doplněn bohatým kulturním programem.

Vstupenky je možno zakoupit v prostorách Informačního centra pod podloubím olomoucké radnice nebo rezervovat u asistentky ředitelky hospice paní Matuškové (tel. 777 982 793, mail: asistent@nejstesami.eu). Vstupenka v hodnotě 350,- Kč zahrnuje i malé občerstvení. Dražená díla je možné prohlédnout zde.