Rubrika: Akce

Výsledek 5. Benefiční aukce

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla 5. dobročinná aukce výtvarných děl ve prospěch našeho hospice. Dražilo se celkem 79 položek, které nám byly darovány jejich autory nebo našimi přáteli. Tentokrát se akce konala v reprezentačních prostorech Arcibiskupského paláce a jako obvykle nám zásadním způsobem s její organizací a průběhem pomohla paní PaedDr. Helena Peštuk Sedláčková. Program aukce doplnil sólista Moravského divadla a laureát ceny Thálie Jiří Přibyl za doprovodu harfistky Anastázie Tomečkové, básník Jura Juráň, zpěvačka Eliška Vzatková a motivační tanečnice souboru Levitare. Prodejem dražených děl jsme získali 330 tisíc korun. Můžeme tak zakoupit nové auto pro naše sestřičky a pečovatelky, abychom mohli služby rozšířit na více klientů. Poděkování správní rady patří paní ředitelce Vlaďce Foukalové a všem, kteří s organizací této akce pomáhali a bez nichž by se jinak nemohla uskutečnit. Daliboru Sedlákovi jsme vděční za fotodokumentaci průběhu akce a Vinařství Kern za podporu. Děkujeme i těm, kteří zakoupením děl podpořili další rozvoj našich služeb.

Benefiční aukce výtvarných děl

I v letošním roce nám věnovali umělci přes padesát krásných děl pro tradiční dobročinnou aukci výtvarných děl. Získané finanční prostředky podpoří provoz olomouckého mobilního hospice Nejste sami.

Mobilní hospic už šest let zajišťuje službu pro dospělé pacienty a zároveň i pro ty nejzranitelnější, což jsou dětští pacienti, kteří díky mobilní specializované paliativní péči mohou odcházet v kruhu rodiny. Vzhledem k tomu, že platby od zdravotních pojišťoven zdaleka nepokryjí náklady náročného provozu, musí hospic pro svou existenci zajišťovat finance z dalších nejrůznějších zdrojů. Těmi jsou především příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce a dalších více než třiceti okolních měst a obcí. Prostředky získáváme z různých grantů, nadací a velmi významnou částkou přispívají soukromí dárci. Vzhledem k tomu, že příjem z prodeje na poslední aukci činil více než 300 tisíc korun, má pro hospic pořádání této společenské akce velký význam.

V letošním roce se aukce uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 18 hodin v reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci. Dražbou bude opět provázet paní PaedDr. Helena Peštuk Sedláčková. Zároveň bude celý večer doplněn bohatým kulturním programem.

Vstupenky je možno zakoupit v prostorách Informačního centra pod podloubím olomoucké radnice nebo rezervovat u asistentky ředitelky hospice paní Matuškové (tel. 777 982 793, mail: asistent@nejstesami.eu). Vstupenka v hodnotě 350,- Kč zahrnuje i malé občerstvení. Dražená díla je možné prohlédnout zde.

Benefiční koncert Václava Neckáře a kapely Bacily

V neděli 11.7.2021 proběhl benefiční koncert, kde zazpíval Václav Neckář & Bacily (Official). Úžasnou atmosféru mimo fantastický výkon Václava Neckáře dodaly i prostory Kostela Očišťování Panny Marie.
Díky pořadatelce paní Jitky Bláhové a všem, kteří jste přišli a podpořili naši činnost, neboť díky Vám jsme obdrželi šek na krásných 25.000 Kč!!! 💚🧡

 

Setkání pozůstalých 7. června v 17:00

Opustil Vás navždy Váš blízký a máte pocit, že už nic není jako dříve? Cítíte se na všechno sami? Těžko se Vám o věcech mluví?

Setkání jsou určena všem truchlícím nad ztrátou blízkého – nejen blízkým klientů našeho hospice.

Cílem setkání je podpora pozůstalých v náročné životní situaci, sdílení toho, co pomáhá, či hledání pomoci i odpovědí na otázky, které událost přináší.

Místo setkání: Sídlo Nejste sami – mobilní hospic, Stupkova 18, 779 00 Olomouc (bývalá budova Telecomu, 6. patro)

Přihlásit se můžete na tel čísle nebo e- mailu Tel: 702 107 698 (Po-Pá od 7:30 do 15:30 hod) e-mail: bilkova@nejstesami.eu

Pozvánka na Setkání pozůstalých 7. 6. 2021