Výsledek 5. Benefiční aukce

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla 5. dobročinná aukce výtvarných děl ve prospěch našeho hospice. Dražilo se celkem 79 položek, které nám byly darovány jejich autory nebo našimi přáteli. Tentokrát se akce konala v reprezentačních prostorech Arcibiskupského paláce a jako obvykle nám zásadním způsobem s její organizací a průběhem pomohla paní PaedDr. Helena Peštuk Sedláčková. Program aukce doplnil sólista Moravského divadla a laureát ceny Thálie Jiří Přibyl za doprovodu harfistky Anastázie Tomečkové, básník Jura Juráň, zpěvačka Eliška Vzatková a motivační tanečnice souboru Levitare. Prodejem dražených děl jsme získali 330 tisíc korun. Můžeme tak zakoupit nové auto pro naše sestřičky a pečovatelky, abychom mohli služby rozšířit na více klientů. Poděkování správní rady patří paní ředitelce Vlaďce Foukalové a všem, kteří s organizací této akce pomáhali a bez nichž by se jinak nemohla uskutečnit. Daliboru Sedlákovi jsme vděční za fotodokumentaci průběhu akce a Vinařství Kern za podporu. Děkujeme i těm, kteří zakoupením děl podpořili další rozvoj našich služeb.