Dne 10. listopadu 2023 proběhla 6. benefiční aukce uměleckých děl ve prospěch našeho hospice. Dražilo se celkem 80 položek, které nám darovali samotní autoři nebo podporovatelé hospice. Celkem se vydražilo 61 děl v celkové hodnotě 326.000,- korun.

Děkujeme všem zúčastněným. Peníze z dražby putují na rozdíl od jiných účelových dotací, které řeší personální nebo materiální zajištění, na úhradu provozních nákladů jako jsou nájmy, energie, provoz vozidel, pojištění apod.

Také děkujeme Moravskému divadlu Olomouc a Romanu Prokešovi za doplnění našeho programu, Arcibiskupskému paláci za poskytnutí prostor, Rámování Josef Masničák, Vinařství Kern, Statutárnímu městu Olomouc, firmě Omnis veletrhy a výstavy a všem pomocníkům, kteří jakkoliv přiložili ruku k dílu a pomohli nám tuto aukci uspořádat.

Prohlédněte si aukční katalog dražených děl a seznamte se s umělci a dárci, kteří nás v tomto roce podpořili.

Aukce byla pořádána ve spolupráci s Unií výtvarných umělců Olomoucka.