Jindřich Štreit
…s láskou

Představujeme Vám virtuální výstavu fotek pana Jindřicha Štreita …s láskou, která zachycuje naši práci v jedinečných okamžicích s našimi pacienty, jejich rodinami a blízkými.

Výstava byla natočena v prostorách kaple Českobratrské církve evangelické ve Svébohově. Věříme, že Genius loci tohoto malebného místa nad Zábřehem prostoupí částečně i prostřednictvím virtuální výstavy do Vašich srdcí.

Poděkování

Bez lidskosti a porozumění při fotografování našich pacientů a rodin by nemohla vzniknout tato výstava, za což vděčíme panu prof. Jindřichovi Štreitovi.

Děkujeme také obci Svébohov a obětavým členům sboru Českobratrské církve evangelické ve Svébohově. Za realizaci virtuální výstavy patří naše díky grafickému studiu AGG s.r.o. a panu Bc. Michalovi Blažíčkovi z Veselského kulturního centra ve Veselí n. Moravou.

Naše poděkování především patří in memoriam všem, kteří nás pustili do svých životů a díky nim vznikla tato virtuální výstava …s láskou.